Α. You’re upset now, Junior. It was just a joke.
C. You’re upset, aren’t you?
A. How could we throw you the knife? Who do you think we are? You are upset.
M. A bit.
A. You know we had to do it, we had to test your limits. What’s wrong? You look sad.
C. Depressed.
A. You are upset.
M. A bit.
Α/C. We are sorry.
A. You are ready to burst into tears now? Are you ready to cry?
C. It feels like you can’t swallow, isn’t it?
A. Your stomach?
C. Your hands? Tensed?
A. Why?
C. Junior’s silent pain in front of your eyes! Yes, Junior is in pain!
SMITH: Joel. Όταν το κάνουμε και αυτό και έχουμε και τις γνώμες και των επιστημόνων και τα λοιπά, όταν συγκρίνουν το δείγμα σου με το DNA από την Νταρέλ, λες ότι θα βρούν το DNA σου εκεί;
JOEL: Όχι.
SMITH: Τι θα συμβεί αν το βρούμε; Πως μπορεί να βρέθηκε εκεί;
JOEL: Θα με εξέπληττε.
SMITH:  Άλλα όχι τελείως.
JOEL: Όχι, θα ήμουν εκατό τοις εκατό έκπληκτος.
SMITH: Καθόλου από το DNA σου δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην Νταρέλ;
JOEL: Καθόλου.
SMITH: Κι αν βρεθεί; Φαντάζομαι ότι αν βρεθεί δεν θα είναι λάθος. Εννοώ, αν βρεθεί, θα είναι εκεί και παρόλο που θα σε εξέπληττε, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί εκεί.
JOEL: Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί.
SMITH: Ναι, αλλά αν βρεθεί, βρέθηκε, έτσι δεν είναι; Τέλος πάντων, θα είμαστε οκ όταν αυτοί οι τύποι θα κάνουν το τεστ. Έχεις καμία ερώτηση για μένα και τον Τζέημς πριν σε πάμε κάτω;
JOEL: Όχι.
SMITH: Ok.
MORTON: Έχω εγώ μια ερώτηση για σένα. Σκότωσες την Νταρέλ;

(Απόσπασμα από ανάκριση)
One night, he battered me severely, almost blinding me. He burned a number of my diaries. I found out later that he had read them. Confronting my normal ambivalence had betrayed his absolute notion of romance. His conflict between his desire for independence and his addiction to the relationship had become unbearable.
After two years of anger and mourning, I was face to face with him on the street for the first time since that night. We said Hello. I looked into his eyes. Later I was able for the first time to remember my real desire for this man and I understood how intense that bond was. Despite all the destruction, i could still crave that love. I had to face the irreconcilable loss.

— Nan Goldin, the Ballad of Sexual Dependency 

New Order is the simulation of a peculiar game show where the spectators play the part of a jury. The contestants are two divorced couples that try to solve the dead-ends of their relationship, reading each other’s letters in public, dancing, singing, cursing or being violent.
Directed by
blitz theatre group

Dramaturgy
blitz theatre group
Νikos Flessas
Marialena Mamareli

Assistant Directors
Sofia Georgovasili
Michalis Mathioudakis

Scenic design
Eva Manidaki ↗

Lighting design
Tassos Palaioroutas

Music
Henri Kergomard

Choreography
Katerina Papageorgiou
Performers
Maria Filini
Aggeliki Papoulia
Christos Passalis
Giorgos Valais

Photos
Giorgos Makkas ↗

BIOS ↗
Athens, 2007
top
made by Lamb and Lamp